Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy
w Jastarni

ul. Stelmaszczyka 4, 84-140 Jastarnia
Tel.: 601 644 090
biuro@ukswjastarni.pl 

Nr rachunku bankowego:
PEKAO S.A.
49 1240 2920 1111 0000 4500 4157
 

Władze

Zarząd:

Ewa Kwiecińska – Prezes
Leszek Herrmann – Wiceprezes
Otylia Konkel – Sekretarz
Adam Winszczyk – Skarbnik
Krzysztof Kamiński – Członek

Komisja Rewizyjna:

Martin Konkel – Przewodniczący
Adam Lenc – Sekretarz
Andrzej Konkol – Członek