Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy
w Jastarni

ul. Stelmaszczyka 4, 84-140 Jastarnia
Tel.: 601 644 090
biuro@ukswjastarni.pl 

Nr rachunku bankowego:
PEKAO S.A.
49 1240 2920 1111 0000 4500 4157
 

Władze

Zarząd:

Ewa Kwiecińska – Prezes

Leszek Herrmann – Wiceprezes

Klaudia Świt - Sekretarz

Adam Winszczyk – Skarbnik

Łukasz Geltz – Członek

Komisja Rewizyjna:

Martin Konkel – Przewodniczący

Adam Lenc – Sekretarz

Krystian Herrmann – Członek